Sơ kết thi đua học kỳ I (năm học 2017-2018)

Thứ hai - 22/01/2018 14:12
(Học sinh giỏi khối 12 nhận bằng khen)
(Học sinh giỏi khối 12 nhận bằng khen)
Nhằm đánh giá kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018, sáng thứ hai, ngày 22/1/2018 trường THPT HÙùng Vương tiến hành tổ chức lễ phát thưởng cho học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Trong học kỳ I có 39 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh Giỏi"  và 222 "Học sinh tiên tiến".
Bên  đó nhà trường cũng khen tặng cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trọng học kỳ I, cụ thể:
+ Tập thể: Tập thể lớp 12A4.
+ Cá nhân:
1. Trần Đại Nghĩa- Lớp 12A1
2. Lê Thị Phương Quỳnh-12A2.
3. Nguyễn Thị Hồng Vy - 12A7.
20180122 073623 (Copy)
( Cô Ngọc Trâm- Phó hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen cho tập thể và cá nhân).
P. Lợi
Danh sách Học sinh Giỏi và học sinh tiên tiến học kỳ I ( 2017-2018)
STT Họ và Tên Lớp Điểm TBCM Học Lực Hạnh Kiểm Danh Hiệu
1 VÕ VĂN HIẾU 11A2 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
2 NGUYỄN CÔNG PHI 11A2 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
3 PHAN HỮU NHẬT DUY 11A2 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
4 NGÔ ĐỖ NHẬT QUANG 11A2 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
5 NGUYỄN THỊ THẢO UYÊN 11A2 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
6 NGUYỄN VĂN HOÀI KHANG 11A2 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
7 TRẦN VIÊT THUẬN 11A2 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
8 NGUYỄN HUỲNH THẢO VY 11A4 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
9 NGUYỄN THỊ PHÚC HẬU 11A5 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
10 DƯƠNG MINH TRUNG 11A2 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
11 LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG 11A3 8.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
12 VÕ DƯONG KHÁNH NGỌC 11A3 8.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
STT Họ và Tên Lớp Điểm TBCM Học Lực Hạnh Kiểm Danh Hiệu
1 NGUYỄN NGỌC BẢO KIM 10A2 9.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
2 NGUYỄN THỊ BÍCH GIAO 10A2 9.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
3 HUỲNH THIỆU AN 10A1 9.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
4 NGUYỄN TÀI TÍN 10A5 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
5 NGUYỄN THỊ MINH ÁNH 10A2 8.8 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
6 ĐẶNG NGUYỄN THUỲ DƯONG 10A1 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
7 NGÔ THỊ THÚY QUỲNH 10A2 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
8 PHAN THÁI BẢO 10A3 8.7 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
9 TĂNG THẾ HUY 10A1 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
10 NGUYỄN TRUNG NGHỊ 10A6 8.6 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
11 NGUYỄN HỮU THƯƠNG 10A2 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
12 PHẠM KHÁNH HOÀNG VIỆT 10A5 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
13 LÊ MINH NGUYÊN 10A4 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
14 BÙI THỊ TRÚC ĐÀO 10A4 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
15 DƯONG NGỌC THANH HUYỀN 10A2 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
16 HUỲNH VIỆT ANH 10A3 8.3 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
17 PHẠM QUỐC HUY 10A5 8.2 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
18 LÝ XUÂN HỒNG 10A4 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
19 PHẠM HOÀI NAM 10A6 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
20 VÕ THỊ THU HẰNG 10A4 8.0 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
STT Họ và Tên Lớp Điểm TBCM Học Lực Hạnh Kiểm Danh Hiệu
1 TĂNG THỊ THANH XUÂN 12A5 8.9 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
2 PHAN KHẢI HOÀNG 12A1 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
3 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 12A4 8.5 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
4 NGÔ HOÀNG MINH 12A1 8.4 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
5 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 12A1 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
6 NGUYỄN THỊ LAN CHI 12A4 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
7 HUỲNH THỊ BÍCH QUÍ 12A5 8.1 Giỏi Tốt Học sinh Giỏi
 
STT Họ và Tên Lớp Điểm TBCM Học Lực Hạnh Kiểm Danh Hiệu
1 VŨ THỊ THIÊN ANH 12A1 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
2 NGUYỄN QUỲNH GIANG 12A1 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
3 PHẠM HỒNG BẢO DUYÊN 12A1 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
4 SỲ QUÝ HƯNG 12A1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
5 DƯƠNG THỊ BÍCH NGÂN 12A1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
6 LÊ VĂN QUÝ 12A1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
7 LỘC KIM PHỤNG 12A1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
8 NGUYỄN THỊ DIỄM HÀ 12A5 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
9 ĐẶNG THÙY VY 12A8 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
10 PHÙNG NGÔ NGUYỆT ÁNH 12A4 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
11 PHAN NGUYỄN THU PHƯƠNG 12A6 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
12 HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO 12A5 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
13 ĐẶNG ĐỖ BÍCH NGUYÊN 12A1 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
14 TRẦN ĐẠI NGHĨA 12A1 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
15 HUỲNH QUANG TIẾN 12A2 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
16 CHƯỚNG NHỰT LIÊN 12A4 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
17 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 12A1 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
18 ĐẶNG QUỐC HƯNG 12A1 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
19 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN 12A5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
20 SỲ QUÝ KHÁNH NGUYÊN 12A3 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
21 VŨ LINH ĐAN 12A5 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
22 NGUYỄN THỊ THANH NGA 12A4 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
23 NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA 12A5 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
24 NGUYỄN VÕ NHẬT KHANH 12A5 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
25 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 12A3 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
26 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 12A3 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
27 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 12A5 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
28 MAI THỊ HỒNG LIỄU 12A4 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
29 LÊ THỊ THU HIỀN 12A4 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
30 PHÙNG NGỌC BẢO NHI 12A1 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
31 VÕ DƯƠNG NGÂN NGỌC 12A2 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
32 NGUYỄN NGỌC TÂM 12A1 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
33 KHIẾU HỮU LUÂN 12A8 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
34 PHẠM NGỌC BẢO UYÊN 12A4 7.5 Khá Khá Học sinh Tiên Tiến
35 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 12A7 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
36 ĐỖ THỊ TÚ UYÊN 12A4 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
37 NGUYỄN THANH THẮNG 12A1 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
38 TRẦN LÂM DUY 12A1 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
39 TRẦN TUẤN NGUYÊN 12A2 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
40 VÒNG NGỌC DÂN 12A2 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
41 NGUYỄN PHƯỚC THIỆU KHANH 12A5 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
42 DƯƠNG HỮU PHƯỚC 12A5 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
43 ĐỖ THỊ NHƯ Ý 12A3 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
44 BÙI THANH THẢO 12A3 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
45 M'HY RẾ 12A3 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
46 NGUYỄN NGỌC THU HẰNG 12A5 7.3 Khá Khá Học sinh Tiên Tiến
47 PHẠM HUYỀN TRANG 12A5 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
48 PHAN XUÂN THÚY 12A3 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
49 NGUYỄN ĐĂNG THANH 12A1 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
50 LÊ QUỲNH NHI 12A1 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
51 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 12A1 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
52 ĐẶNG CÔNG CHIẾN 12A4 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
53 VÕ NGOC BẢO TRÂN 12A6 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
54 ĐOÀN THỊ QUỲNH NGA 12A7 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
55 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 12A7 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
56 NGUYỄN HỒNG PHÚC 12A1 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
57 NGUYỄN LÝ THẢO NHI 12A1 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
58 PHAN THỊ THÚY HẰNG 12A2 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
59 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 12A2 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
60 NGUYỄN PHÚC MAI HÂN 12A2 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
61 NGUYỄN THỊ KIM THI 12A3 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
62 HUỲNH NGUYỄN UYÊN TRINH 12A3 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
63 TRẦN NGỌC QUYÊN 12A3 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
64 TRƯƠNG QUANG HUY 12A5 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
65 NGUYỄN BÍCH NGỌC 12A3 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
66 ĐỖ PHƯƠNG QUỲNH 12A5 7.1 Khá Khá Học sinh Tiên Tiến
67 HUỲNH MINH DŨNG 12A5 7.1 Khá Khá Học sinh Tiên Tiến
68 NGUYỄN QUỐC NGHỊ 12A1 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
69 ĐỖ HOÀNG THANH UYÊN 12A2 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
70 NGUYỄN THỊ ÁNH CHI 12A4 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
71 NGUYỄN BẢO THIÊN THANH 12A4 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
72 CHÍ QUANG QUYỀN 12A1 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
73 NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH 12A7 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
74 CAO NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH 12A8 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
75 HỒ THỊ TUYẾT NHUNG 12A8 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
76 PHẠM THỊ CHI 12A8 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
77 MAI HOÀNG PHƯƠNG THANH 12A1 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
78 LÊ THỊ THANH PHÚC 12A4 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
79 ĐẶNG NGỌC ĐĂNG NGUYÊN 12A2 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
80 PHÙNG TRỌNG TIẾN 12A5 6.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
81 NGUYỄN THỊ CÚC 12A5 6.9 Khá Khá Học sinh Tiên Tiến
82 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 12A5 6.9 Khá Khá Học sinh Tiên Tiến
83 SỲ QUÝ QUÂN 12A3 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
84 LÊ HÀ MỸ NHI 12A5 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
85 TĂNG THẾ QUANG 12A2 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
86 NGUYỄN BÍCH HẢI 12A8 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
87 NGÔ THỊ DIỆU HẰNG 12A6 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
88 THIỀU THỊ TRÀ MY 12A6 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
89 NGUYỄN KHẮC QUỲNH NHƯ 12A7 6.8 Khá Khá Học sinh Tiên Tiến
90 BÙI THỤC ANH 12A2 6.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
91 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 12A3 6.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
92 THÁI THỊ THÙY TRANG 12A6 6.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
 
STT Họ và Tên Lớp Điểm TBCM Học Lực Hạnh Kiểm Danh Hiệu
1 ĐINH THỊ MỸ LAN 11A2 8.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
2 LƯƠNG THỊ HỒNG KHUÊ 11A2 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
3 ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂM 11A2 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
4 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 11A8 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
5 ĐẶNG NGUYỄN HẠ THI 11A2 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
6 NGUYỄN QUỐC TIẾN 11A2 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
7 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 11A2 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
8 PHẠM QUANG PHÚC 11A2 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
9 NGUYỄN THỊ MINH THU 11A2 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
10 TRẦN THỊ KHÁNH HÀ 11A1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
11 VÕ QUỐC NAM 11A2 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
12 NGUYỄN THỊ THANH HOA 11A3 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
13 NGUYỄN THỊ DIỆU THÙY 11A4 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
14 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ĐÔNG 11A5 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
15 PHẠM BÍCH HÒA 11A8 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
16 HUỲNH HOÀNG THÀNH NHƯ Ý 11A4 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
17 ĐÀO THỊ MINH TRANG 11A2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
18 NGUYỄN ĐOAN THÙY 11A2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
19 VÕ NGUYỄN THỦY TIÊN 11A2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
20 HÀ LÊ QUANG ĐẠT 11A2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
21 PHẠM NGỌC PHƯƠNG NHI 11A2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
22 PHẠM HUYỀN THẢO LINH 11A2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
23 LÊ HẠNH NHI 11A2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
24 TRẦN HUỲNH MINH THƯ 11A2 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
25 TRỊNH XUÂN LỘC 11A2 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
26 ĐỖ GIA QUỐC VIỆT 11A1 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
27 NGUYỄN THỊ HƯONG UYÊN 11A3 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
28 ĐINH QUANG THỊNH 11A3 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
29 ĐẶNG LÊ PHƯƠNG UYÊN 11A4 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
30 NGUYỄN THỊ LÂM THẢO 11A4 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
31 NGUYỄN QUỐC PHI 11A1 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
32 LÊ THỊ PHƯƠNG OANH 11A2 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
33 NGUYỄN QUANG THUẬN 11A2 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
34 ĐÈO TUẤN KIỆT 11A6 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
35 LÊ QUANG DUY 11A1 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
36 ĐẶNG VIẾT TOÀN 11A1 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
37 NGUYỄN VŨ THIÊN QUANG 11A1 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
38 LÊ TỪ MINH THI 11A1 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
39 NGUYỄN VĂN HÙNG 11A1 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
40 TRẦN NGỌC XUÂN DUYÊN 11A2 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
41 PHAN MẠNH CƯỜNG 11A5 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
42 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM 11A3 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
43 THÁI THỊ THẢO TRINH 11A3 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
44 NGUYỄN THỊ THU THỦY 11A3 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
45 DƯƠNG THỊ THU TRANG 11A4 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
46 LAI THỊ TUYẾT NHUNG 11A4 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
47 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG 11A5 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
48 THÁI THỊ QUỲNH NGÂN 11A2 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
49 TRƯƠNG HỮU DŨNG 11A2 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
50 NGUYỄN HƯƠNG LY 11A1 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
51 NGUYỄN NGỌC HUYỀN 11A1 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
52 LÊ THANH ANH KHOA 11A2 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
53 LÊ NGUYỄN HOÀNG VY 11A5 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
54 NGUYỄN DUY ANH VŨ 11A5 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
55 ĐỖ THỊ PHÚ QUỲNH 11A8 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
56 VÕ NGUYỄN PHƯƠNG LINH 11A6 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
57 ĐOÀN THỊ QUỲNH YẾN 11A5 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
58 NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂM 11A4 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
59 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 11A2 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
60 NGUYỄN VĂN VIỆT 11A1 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
61 BÙI LƯU TẤN PHÁT 11A1 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
62 HUỲNH THỊ THANH HIỀN 11A2 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
63 THIỀU THỊ MINH THƯ 11A4 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
64 NGUYỄN HỒNG TUYỂN 11A6 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
65 PHÙNG LÊ ÁNH NGỌC 11A8 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
66 ĐOÀN THỊ THÙY TRINH 11A7 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
67 HOÀNG NGỌC TRÂM 11A7 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
68 NGUYỄN YẾN VY 11A5 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
69 NGUYỄN NGỌC ÁNH 11A5 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
70 VÒNG CẨM DUYÊN 11A4 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
71 TRẦN VĂN DŨNG 11A1 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
72 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 11A3 6.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
73 PHẠM NGUYỄN THỤC MY 11A3 6.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
74 ĐỖ MAI HOÀI BÃO 11A4 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
75 TRƯƠNG ĐỖ THẢO VI 11A7 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
76 NGÔ THỊ THẢO NGUYÊN 11A3 6.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
77 HỒ THỊ THU HIỀN 11A6 6.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
78 TRẦN THỊ HOÀI VY 11A6 6.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
79 NGUYỄN NHƯ BÁ 11A3 6.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
80 HUỲNH THỊ PHẤN 11A4 6.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
 
STT Họ và Tên Lớp Điểm TBCM Học Lực Hạnh Kiểm Danh Hiệu
1 NGUYỄN HUY HOÀNG 10A4 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
2 ĐINH TẤN QUANG 10A6 8.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
3 HÀ QUỐC TOÀN 10A4 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
4 LÊ NGUYÊN BẢO NGỌC 10A2 8.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
5 LÊ DƯƠNG PHƯƠNG NHI 10A2 8.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
6 NGUYỄN TRỌNG TÍN 10A1 8.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
7 BÙI ĐỨC DUY 10A1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
8 LÊ NGỌC BẢO TRÂM 10A1 7.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
9 CHU VŨ UYÊN THI 10A1 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
10 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 10A2 7.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
11 ĐOÀN LÊ UYÊN THI 10A2 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
12 HUỲNH VI TUYẾT NGÂN 10A4 7.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
13 VÕ MINH THÁI 10A2 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
14 TRƯƠNG THỊ KIỀU VY 10A7 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
15 ĐỖ GIA HUY 10A8 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
16 NGUYỄN ĐỨC NHÂN 10A8 7.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
17 THIỀU QUANG VŨ 10A1 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
18 PHÙNG KIM THÚY HOÀN 10A3 7.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
19 HUỲNH MẠNH 10A3 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
20 LÊ DƯƠNG TRÚC LINH 10A3 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
21 VŨ THỊ MINH NGỌC 10A4 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
22 VÒNG HỮU DÂN 10A2 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
23 THÁI NGUYỄN BẢO NGÂN 10A2 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
24 NGUYỄN THANH QUỐC 10A2 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
25 ĐẶNG PHƯƠNG TÂY 10A7 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
26 TRỊNH NGUYỄN HỒNG NGÂN 10A6 7.4 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
27 NGUYỄN THỊ THU THẢO 10A7 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
28 HỒ VĂN TOÀN 10A5 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
29 PHÙNG KIM THÚY DUNG 10A3 7.3 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
30 HUỲNH LÊ KIM NGỌC 10A3 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
31 NGUYỄN ĐỨC DUY 10A5 7.2 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
32 NGUYỄN PHẠM HỒNG NGỌC 10A1 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
33 NGUYỄN THANH HẰNG 10A6 7.1 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
34 LƯƠNG THỊ THẢO TRÂM 10A4 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
35 HUỲNH THANH DƯỢC 10A7 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
36 THIỀU ANH KHÔI 10A3 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
37 LÊ QUỲNH NHƯ 10A2 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
38 NGUYỄN THỊ QUỲNH 10A1 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
39 NGUYỄN HỒ THU NHUNG 10A1 7.0 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
40 NGUYỄN HUY HOÀNG 10A1 6.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
41 SƠ NƯR MAI THÙY 10A8 6.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
42 NGUYỄN VƯƠNG HY PHƯỢNG 10A8 6.9 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
43 NGUYỄN THIỀU THÙY TRANG 10A4 6.8 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
44 LÊ VÕ YẾN NHI 10A4 6.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
45 DƯƠNG THỊ TRÚC LINH 10A2 6.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
46 NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG 10A8 6.7 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
47 VÕ HỒNG TUẤN PHÁT 10A3 6.6 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
48 HOÀNG ĐÌNH TUẤN KIỆT 10A5 6.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
49 TRỊNH HÀ DUY KHANG 10A2 6.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến
50 NGUYỄN PHÚC HUY 10A1 6.5 Khá Tốt Học sinh Tiên Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây